Cieceres internātpamatskola

Kontakti
Apraksts

Cieceres internātpamatskola akreditēta izglītības iestāde ar 5 licencētām izglītības programmām. Piedāvājam individuālu pieeju, atbilstoši izglītojamā spējām un veselības stāvoklim. Ar 2008. gada 1. septembrī skola reorganizējas, izveidojot Cieceres pamatskolu, kura īstenos pirmsskolas, pamatskolas un profesionālas ievirzes programmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Valsts apmaksāta apmācība un internāts. Cieceres internātpamatskola ar sporta ievirzi: vispārējā fiziskā sagatavotība un cīņu sporta veidi. Saldus pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai 2 EURO, iespēja dzīvot skolas internātā. 

Atslēgvārdi

Pamatskola, internātpamatskola, eko skola, rehabilitācija, pamatizglītības programma, pamatizglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma, speciālās pamatizglītības programmas (kodi 21015611, 21015811, 21015911) internāts, pēcpusdienā interešu izglītība, pastaigas, pasākumi, mācības, brīvais laiks, eko skola, āra nodarbības, projekti, mācību ekskursijas, rehabilitācija, vides estētiskās nodarbības, silto smilšu terapija, peldēšana, ārstnieciskā vingrošana, logopēdiskās nodarbības, ārstnieciskās masāžas, skolas ārsts, medmāsas, psihologs, skolotāja palīgs.