Laika ziņas

Laika ziņas Saldus

Šobrīd
Apmācies
+11°C
Apmācies
  • 0 m/s DR0 m/s DR
  • 1016 mm Hg
  • 96 % mitr.
  • 11 °C sajūta
Laika prognoze
Lietus
Otrdien
23.10
3..+8
Iespējams lietus
Trešdien
24.10
1..+7
Iespējams lietus
Ceturtdien
25.10
..+8
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Skaidrs Nakts Skaidrs 1015
mm Hg

3,1 m/s
R-DR
83%
Pārsvarā apmācies Rīts Pārsvarā apmācies 1008
mm Hg

3,6 m/s
DR
88%
Lietus Diena Lietus 996
mm Hg

7,2 m/s
D
93%
Iespējams lietus Vakars Iespējams lietus 985
mm Hg

3,6 m/s
R
97%