Par Saldu

Par Saldu

Saldus ir gluži kā medus piliens Kurzemē. Tāpat kā medus piliens, kas jāizbauda kūstam uz mēles, tā arī Saldus ir jāiepazīst pamazām, izbaudot pilsētas atmosfēru un iejūtoties tās ritmā. Pilsētā dzīvo 11 922 iedzīvotāji, un tās kopējā platība ir 10,10 km2. Jaukas ainavas Saldū rada Cieceres upe, kas vijas cauri pilsētai sešu kilometru garumā. Ieskatoties Saldus vēsturē, redzams, ka pilsēta vairākkārt smagi izpostīta - vissmagāk tai klājies 18. gs. sākumā, kad Ziemeļu karš un Lielais mēris pilnīgi iznīcināja pilsētu un tās iedzīvotājus, taču tā allaž spējusi atgūt spēkus un atdzimt no jauna.

Par Saldus pilsētas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1856. gads. Kaut arī jau 19. gs. beigās Saldū bija aktīva saimnieciskā dzīve, un pilsēta jau tolaik kļuva par visa novada kultūras centru, tomēr pilsētas tiesības tā ieguva tikai 1917. gadā.

Saldus novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Saldus novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti