Dokumentu tulkošana – no smieklīgiem pārpratumiem līdz notariālam apstiprinājumam

​Foto: Shutterstock.com
​Foto: Shutterstock.com

Nereti ir nācies dzirdēt, ka jebkurš bilingvāls cilvēks varētu būt tulks vai tulkotājs un lieliski veikt šo darbu. Pirmajā brīdī šķiet, ka tā tiešām varētu būt – ja kādam no dzimšanas jau ir divas dzimtās valodas, kuras pārvalda labā līmenī, kāpēc lai dokumentu tulkošana nevarētu būt šāda cilvēka hobijs?

Diemžēl (vai varbūt par laimi) tulkošanas nozare nebūt nav tik vienkārša. Lasiet tālāk un uzziniet, kas notiek, kad tulkošanu uztic amatieriem, un kad var būt nepieciešami visprofesionālākie tulkojumi – notariāli apstiprināta dokumentu tulkošana.

Doma, kas nepazūd tulkojumā
Ar ko atšķiras tulkotājs no bilingvālas personas? Līdzīgi varētu jautāt – ar ko atšķiras ārsts no cilvēka, kuram vienkārši ir labi funkcionējošs ķermenis. Kaut arī ikviens savu ķermeni redz un "lieto" katru dienu, tas tomēr nebūs pietiekams iemesls, lai sevi pasludinātu par ārstu. Līdzīgi ir arī ar tulkojumiem – tulkotājs ir persona, kas spēj atdalīt izteikto domu no vārdiem, kādā tā ir pausta, lai ietērptu to citā valodā. Tulkošana ir smalka un sarežģīta māksla.

Kas tulkošanu padara sarežģītu?
Pat ja šķiet, ka no avota valodas ir vienkārši distancēties un dokumentu tulkošana būs pa spēkam ikvienam, tas tomēr ir daudz niansētāk – jāņem vērā:
• avota valodas gramatiskā struktūra, 
• mērķa valodas gramatiskā struktūra, 
• izmantotie tēlainie izteicieni, 
• domas paušanas paņēmieni,
• teksta veids,
• mērķauditorija, 
• lietotie termini,
• daudzi citi papildu aspekti, kas katrā gadījumā var būt atšķirīgi. 

Tikko kāds komponents tiek aizmirsts, tā rezultāts kļūst ne tikai nebaudāms vai nesaprotams, bet var pat būt bīstams, ja kļūda ir pieļauta, piemēram, medicīniska satura tekstā. Iesācēji, kas vēlas pārbaudīt savus spēkus tulkošanā, ātri vien pieļauj tipiskas kļūdas un ir spiesti atzīt, ka bez zināšanām un pieredzes maz var paveikt.

Būtībā iesācēju kļūdas var iedalīt trīs grupās:
• "viltus draugi", 
• pārlieka pieķeršanās avota tekstam, 
• avota valodas nianšu nepārzināšana. 

Viltus draugi
Viena no tipiskākajām kļūdu grupām, ko pieļauj iesācēji – uzķeršanās uz tā saucamajiem viltus draugiem – vārdiem, kas tikai šķietami nozīmē kaut ko pazīstamu. Pieredzējuši tulkotāji daudz vairāk paļaujas uz kontekstu un pārbauda visu caur loģikas prizmu.

Lūk, daži piemēri, kā "viltus draugi" ir noveduši tulkotāju no ceļa.
• Viens no tipiskākajiem valodas vājzināšanas piemēriem – augsto tehnoloģiju mājvieta Amerikas Savienotajās Valstīs. Vēl līdz pat 2005. gadam plašsaziņas līdzekļi to spītīgi dēvēja par "Silikona ieleju", līdz kāds attapa, ka "silicon" un "silicone" tomēr ir divas dažādas vielas un ieleja būtu jādēvē par Silīcija ieleju.
• Dažādu ēdienu recepšu tulkošana arī mēdz būt izaicinājumiem bagāta. Tā kāds amatieris, ieraugot receptē mērvienību "cup", nopriecājās, ka vecmāmiņa visu glāzēs mērījusi, līdz ar to tas derēs kā termina ekvivalents. Diemžēl "cup" jeb tase ir ļoti konkrēta tilpuma mērvienība, kas ir pielīdzināma 237 mililitriem. Klasiskajā glāzē, kas sastopama vecākās pavārgrāmatās, ir precīzi 200 mililitri. Protams, parastu pankūku receptē 37 mililitri neko daudz neizšķirs, taču smalku ēdienu pagatavošana no dārgām sastāvdaļām gan var neizdoties.
• Kādā filmā, kuras tulkošana acīmredzot bija uzticēta iesācējiem, pazuda gaišreģis, un viņa vietā tulkojumā parādījās fiziķis, jo vārds "psychic" taču nemaz neizklausās pēc "gaišreģa", vai ne?
• Visjautrāk klājas tiem, kas nolēmuši paceļot pa Lietuvu. Jo kurš gan varētu iedomāties, ka mazais vārdiņš "bauda" pie aizlieguma zīmēm nozīmē "sods". Arī dabas cienītājiem kaimiņzemē jāuzmanās no "viltus draugiem" – tas, ko Latvijā sauc par briedi, lietuviešiem ir alnis! Būtu gan interesanti zināt, vai, ziņojot par mūsu boksera panākumiem, leiši stāsta par Mairi Alni?


Pārlieka pieķeršanās avota tekstam
Otra jau minētā klasisku kļūdu grupa, kuras lamatās iekrīt mazāk pieredzējušie – pārlieku liela pieķeršanās avota tekstam, īpaši nepalūkojot, ka tulkotais teksts sanāk pārāk stīvs un nedabisks. Lūk, daži piemēri.
• Kādas ierīces lietošanas instrukcijā rakstīts: "Store the device in ambient conditions." Amatieris, nopriecājoties, ka zina vārda "ambient" nozīmi, šo frāzi sākotnēji iztulkoja kā: "Uzglabājiet ierīci apkārtējās vides apstākļos." Par laimi, šis teksts profesionāļa rokās tika pārstrādāts: "Uzglabājiet ierīci istabas temperatūrā."
• Arī terminu tulkošana mēdz ievest maldu ceļos. Frāze "mask is a soft and comfortable interface on the face" tika sākotnēji iztulkota kā "maska ir mīksta un ērta sejas saskarne". Tā kā saskarne ir "funkciju kopa, kas nodrošina datu apmaiņu starp divām ierīcēm", arī šis tulkojums tika labots: "maska ir mīksta un ērta ierīce, kas saskaras ar pacienta seju".

Avota valodas nianšu nepārzināšana
Trešā klasisko kļūdu grupa – tēlainu izteicienu neatpazīšana un burtiska iztulkošana, tādējādi pavisam pazaudējot teksta jēgu. Piemēram, tikai retais zinās, ka frāze "put your John Hancock here" vienkārši nozīmē parakstīt dokumentu. Lai izvairītos no nevietā satulkotiem Džoniem Henkokiem, vienmēr ieteicams vērsties pie profesionāļiem.

Ko spēj paveikt profesionāls tulkotājs?
Tulkojums, kas pabijis profesionāļa rokās, izskatīsies tā, it kā būtu rakstīts mērķvalodā. To var panākt tikai tad, ja nevainojami tiek pārzināta avota valoda, un profesionālā līmenī – mērķa valoda. Bet vai visiem tulkojumiem jābūt notariāli apstiprinātiem? Ko tas īsti nozīmē?

Notāra apliecinājums dokumentu tulkošanas laikā
Notariāli apstiprinātu dokumentu tulkošana ir atsevišķs tulkošanas pakalpojums. Notariāls apliecinājums nozīmē, ka šādu dokumentu tulkošana ir veikta augstākajā kvalitātē, to ir darījis zvērināts tulkotājs, un zvērināts notārs to apstiprina ar savu parakstu. Tas nozīmē, ka zvērināts tulkotājs pilnībā atbild par veiktā tulkojuma precizitāti un apzināti nepatiesi vai nepareizi veikta tulkojuma gadījumā var tikt piemērots Latvijas Republikas krimināllikums (300. un 302. pants). 

Kas nodrošina notariāli apstiprinātus dokumentu tulkojumus?
Šādu pakalpojumu sniedz zvērināti tulkotāji un tulkošanas biroji, kas sadarbojas ar zvērinātiem tulkotājiem. Skrivanek Baltic ir viens no lielākajiem tulkošanas birojiem Latvijā, kas veic šādus tulkojumus.

Notariāli apstiprinātu dokumentu tulkošana nav ikdienišķs pakalpojums. Nav nepieciešams apliecināt, piemēram, reklāmas tekstu vai dzimšanas dienas apsveikumu. Notāra apliecinājums vajadzīgs tādiem dokumentiem kā dzimšanas apliecība, laulību apliecība, testaments, dokuments par iegūto izglītību u.tml. Notariāli apstiprinātu tulkojumu veidi:
• notāra apliecinājums pie oriģinālā dokumenta: tulkotais dokuments tiek piešūts pie oriģinālā dokumenta, tulkojuma pareizību apliecina zvērināts tulkotājs, savukārt zvērināts notārs apstiprina tulkotāja parakstu;
• notāra apliecinājums pie dokumenta kopijas: tulkotais dokuments tiek piešūts pie oriģinālā dokumenta fotokopijas; šādu dokumentu notārs var apstiprināt tikai tad, ja tiek uzrādīts arī dokumenta oriģināls.

Tulkojuma pareizības apliecinājums
Notariāls apliecinājums nav vienīgais veids, kā garantēt tulkojuma pareizību. Gadījumos, kad tas ir svarīgi, bet notāra apliecinājums nav nepieciešams, tulkošanas birojs Skrivanek piedāvā apliecināt pareizību ar biroja zīmogu. Šādi birojs apstiprina, ka uzņemas atbildību par dokumentu tulkošanas precīzu veikšanu un iztulkotā teksta kvalitāti.

Ja Jums ir nepieciešams profesionāls teksta tulkojums, kur visi tēlainās izteiksmes līdzekļi ir savās vietās un "viltus draugi" – pamanīti un sakārtoti, ielūkojieties vietnē skrivanek.lv – tur Jūs ērti varat sazināties ar tulkošanas projektu vadītājiem un noskaidrot visas dokumentu tulkošanas nianses, kā arī saņemt notariālu apstiprinājumu svarīgu dokumentu tulkojumiem.