"Eco Baltia vide" Saldus novadā vēlas nodarboties ar riepu pārstrādi

Rīga, 1.nov., LETA. Uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" izteicis priekšlikumu attīstīt uzņēmējdarbību riepu pārstrādāšanas jomā Saldus novada teritorijā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldība.

Novada domes deputāti atbalstījuši priekšlīguma apbūves tiesību līguma slēgšanu ar "Eco Baltia vide" par daļu no nekustamā īpašuma "Lidlauks" Saldus novadā. Šis īpašums ir divus hektārus plašs.

Priekšlīgumā paredzēts noslēgt apbūves tiesību līgumu uz termiņu ne īsāku par desmit gadiem, ja atbilstošās valsts pārvaldes iestādes izsniegs uzņēmumam visas nepieciešamās atļaujas, licences, saskaņojumus un citus dokumentus tās plānotās saimnieciskās darbības veikšanai.

Saskaņā ar Saldus novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam, nekustamā īpašuma "Lidlauks" sastāvā esošai zemes vienībai plānotā izmantošana noteikta kā Tehniskās apbūves teritorija. Nākošajam Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodam 2019.-2022.gadam šī teritorija noteikta kā perspektīvais industriālais parks.

Šobrīd par nekustamā īpašuma "Lidlauks" zemes vienību ir noslēgti un spēkā esoši līgumi ar SIA "EVE autosports", kura sadarbības līguma darbības termiņš beigsies šā gada decembrī, un SIA "Saldus Druva" zemes nomas līgums uz pieciem gadiem, sākot no šā gada aprīļa. Tomēr zemes nomas līgumā ir atruna, ja pašvaldībai būs nepieciešams iznomātais zemes gabals savu autonomo funkciju realizēšanai, tā ir tiesīga nomas līgumu izbeigt pirms termiņa.

SIA "Eco Baltia vide" reģistrēta 1996.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 203 470 eiro, un tas pieder "Eco Baltia grupa". "Eco Baltia vide" apgrozījums 2017.gadā bija 12,221 miljons eiro, bet peļņa - 1,194 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" dati.