Līdz 2019.gadam plānots ieviest bezskaidras naudas norēķinus vismaz 50% sabiedrisko transportlīdzekļu

Rīga, 4.dec., LETA. Līdz 2019.gadam plānots ieviest bezskaidras naudas norēķinus vismaz 50% sabiedrisko transportlīdzekļu un veicināt videonovērošanas sistēmu ieviešanu transportlīdzekļos esošo līgumu ietvaros, teikts šodien Ministru kabineta komitejā izskatītajā Satiksmes ministrijas (SM) informatīvajā ziņojumā.

Tas ir viens no īstermiņa pasākumiem, kas iekļauts SM ziņojumā "Par budžeta līdzekļu ekonomiju, ēnu ekonomikas mazināšanu un precīzas uzskaites nodrošināšanu sabiedriskā transporta pakalpojumos".

Lai tiktu nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu kompensācijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ekonomija, samazināta ēnu ekonomika sabiedriskā transporta pakalpojumos, kā arī veikta precīza personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem braucienu uzskaite, nepieciešams turpināt esošo pasākumu realizēšanu, kā arī līdz 2018.gada 30.jūnijam izveidot Valsts informācijas sistēmu valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kontroles nodrošināšanai.

Tāpat līdz 2019.gada 31.decembrim plānots noteikt valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas risinājumu reģionālās nozīmes maršrutos, sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm izvērtējot visu braukšanas maksas atvieglojumu statusu apliecinošo dokumentu tehniskās iespējas izmantošanai plānotajā braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas risinājumā.

Kā norādīts ziņojumā, skaidras naudas norēķinu samazināšana sabiedriskajos transportlīdzekļos ir viens no efektīvākajiem risinājumiem ēnu ekonomikas risku samazināšanā. Lai to veiktu, transportlīdzekļos jāuzstāda bezskaidras naudas norēķinu veikšanai paredzētas speciālas iekārtas jeb POS termināli.

POS terminālu iegādes un uzturēšanas izmaksas atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.435, kas paredz kārtību, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu, tiek kompensētas no valsts budžeta un šobrīd to ieviešana nav noteikta kā obligāta prasība, pārvadātāji šādas norēķinu iespējas ievieš brīvprātīgi, patstāvīgi sadarbojoties ar norēķinu iestādēm.

Pēc Autotransporta direkcijas aplēsēm 2018.gada un 2019.gada laikā bezskaidras naudas norēķini būs iespējami jau apmēram 50% autobusos, bet kā obligāta prasība bezskaidras naudas norēķinu nodrošināšanā reģionālās nozīmes autobusos tiks izvirzīta konkursa nosacījumos par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pēc 2020.gada.

Autotransporta direkcija, analizējot tās rīcībā esošo informāciju par pārvadātāju darbības rezultātiem, konstatējusi, ka pārvadātājam, kas ierīkoja video novērošanas iekārtas sabiedriskajos transportlīdzekļos, pēc iesniegtajām atskaitēm 2017.gadā atsevišķā maršrutu tīkla daļā ir palielinājies pārvadāto pasažieru skaits par 11,65%, bet ieņēmumi pieauguši par 10,25%, salīdzinot ar rādītājiem 2016.gadā.

Līdz ar to secināts, ka videonovērošanas sistēmas ieviešana novērstu biļešu neizsniegšanu, vai nelikumīgu valsts kompensācijas biļešu izdruku sabiedriskajos transportlīdzekļos un to plānots izvirzīt kā obligātu prasību sabiedriskā transporta pakalpojumos izmantojamajiem transportlīdzekļiem, konkursu par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos, nosacījumos.

Budžeta līdzekļu ekonomiju var panākt, samazinot zaudējumu kompensāciju apmēru un samazinot pārvadājumu pašizmaksu, atzīmēts SM ziņojumā. Izvērtējot pašizmaksu un vidējo autobusu vecumu koncesijas un līgumcenas līgumos, secināts, ka pēdējos gados slēgtajos līgumcenas līgumos pašizmaksa ir par 24% mazāka.

Patlaban 85% no noslēgtajiem līgumiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā maršrutu tīklā būs spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. No 2021.gada, slēdzot jaunus līgumus, kuros būs noteikta līgumcena par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, visā reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pārvadātājiem tiks izvirzītas vienotas un augstākas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes prasības, tai skaitā prasības par pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem elektronisku identifikāciju, bezskaidras naudas norēķinu nodrošināšanu, kā arī kontroles sistēmu nodrošināšanu.

Tādējādi ilgtermiņā sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos no 2021.gada plānots noteikt vienotas kvalitātes prasības sabiedriskajos transportlīdzekļos, paredzot obligātu nosacījumu bezskaidras naudas norēķinu un videonovērošanas sistēmu lietošanas nodrošināšanu un nosakot līgumcenas par nobrauktajiem kilometriem.

Tāpat ilgtermiņā plānots ieviest braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas sistēmu un braucienu elektronisku identifikāciju transportlīdzekļos, bet pilsētu pašvaldībām, kuras šobrīd to nenodrošina, paredzēts ieviest elektronisku pasažieru braucienu uzskaiti.