Liepājas jūras kara bāzes paliekas – Liepājas Ziemeļu forti

`TOMS` BALCUS/flickr.com
`TOMS` BALCUS/flickr.com

Liepājas Ziemeļu forti bija daļa no Liepājas centrālā cietokšņa, un tie tika uzcelti laikā no 19. līdz 20. gadsimtam, lai pasargātu Liepājas jūras kara bāzi ienaidnieka uzbrukuma gadījumā. Nocietinājumi tika izbūvēti tagadējās Karostas teritorijā, un ārējo nocietinājumu līnija ieskāva visu pilsētu. Tomēr 1908. gadā, nepilnus desmit gadus pēc celtniecības, Liepājas cietoksni likvidēja, jo atzina, ka tā celtniecība bijusi stratēģiska kļūda. Lai iznīcinātu nocietinājumu, fortifikācijas būves tika divas reizes spridzinātas, taču ne visai veiksmīgi. 

Lai arī cietokšņa daļas mēģināja uzspridzināt, nocietinājumi izrādījās pārāk izturīgi, tāpēc to atliekas ir redzamas vēl mūsdienās; līdz mūsdienām saglabājušās līdz galam nesaspridzinātās artilērijas baterijas un pazemes būves. Savukārt, daļu lielgabalu demontēja un aizveda uz Kauņas cietoksni Lietuvā, daļu pārkausēja.

Vēsture

Jau 19. gadsimta 80. gados impērijas pilsēta Liepāja, pateicoties modernai ostai, attīstītai rūpniecībai un pievedceļiem, tiek izraudzīta par militāri stratēģiski izdevīgu krievu Baltijas flotes bāzi. 1899. gada pavasarī, kad tiek apstiprināts Liepājas jūras cietokšņa būves projekts, un turpmākos gandrīz 10 gadus uz ziemeļiem no pilsētas un tirdzniecības ostas uzbūvē kara ostu, ierīko astoņas krasta baterijas un sauszemes nocietinājumus.

Rēķinoties ar iespējamo Vācijas kara flotes pārākumu un atzīstot, ka cietokšņa celtniecība ir stratēģiska kļūda, Krievijas valdība nolemj no Liepājas kara flotes bāzes atteikties. 1908. gada 1. novembrī cars Nikolajs II apstiprina Valsts aizsardzības padomes lēmumu likvidēt Liepājas jūras cietoksni. Evakuējoties, krievu garnizons aizveda prom visus ieročus, tai skaitā uz cietokšņa vaļņiem un fortiem uzstādītos lielgabalus, un ekipējumu, un dažus fortus saspridzināja.

Arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Karosta līdz 1994. gadam palika Krievijas armijas kontrolē. Ziemeļu forti tāpat kā Karosta padomju laikā bija slēgta militāra teritorija, taču mūsdienās daļēji saspridzinātos vēstures labirintus ir iespējams brīvi apskatīt.

Ko teritorijā apskatīt?

Tuvējie forti Karostā, Krasta ielas galā pie Atmodas bulvāra, veido savdabīgu, mežonīgu ainavu. Ziemeļu fortu pazemes bunkuri izvietoti divos stāvos, un labirinti veido sazarotu sistēmu; daļa Liepājas nocietinājumu ir pieejami apskatei apmeklētājiem, piemēram, Redāns un Ziemeļu forti Karostā, Liepājas ziemeļu daļā. Tos var apmeklēt gan patstāvīgi, gan Karostas cietuma gida pavadībā.

Esot Ziemeļu fortos, vērts nostaigāt aptuveni četrus kilometrus garo jūras krasta posmu līdz Liepājas Ziemeļu molam, kur krastā un jūrā ir redzamas divas krasta aizsardzības baterijas (Vecie jeb Austrumu forti) ar ļoti iespaidīgiem skatiem.

Ziemeļu forti ir daļēji ieskaloti jūrā un jāņem vērā, ka to apskate var būt bīstama. Baltijas jūras stāvkrasts Karostā, tāpat kā citviet Latvijas piekrastē, ir bīstams, un krasts var iebrukt, tāpēc ir aizliegts staigāt zem fortu drupām.