Cieceres pamatskola

Cieceres pamatskola

Kalnsētas 13, Saldus, Saldus nov., LV-3801
63881021 63881021 Mājaslapa Mājaslapa

Par skolu

Cieceres pamatskola ir skola, kuras mērķis ir veicināt harmonisku skolēnu attīstību, kā arī sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti. Skolā strādā radoša skolotāju komanda, kas neatlaidīgi un mērķtiecīgi piedāvā skolēniem interesantas mācību stundas un daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes. Skola ir tradīcijām bagāta – piedāvājām aizraujošus pasākumus. Skolēni apgūst pašapkalpošanās darba iemaņas, mācās sadarboties, saprasties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī spēju iekļauties sabiedrībā. Ikvienam ir dota iespēja sevi pilnveidot, respektējot savas individuālās spējas un intereses.

Mēs piedāvājam:

 • Radošu mācību procesu mūsdienīgās telpās;
 • Alternatīvās dienas, kad mācīto apgūst ārpus skolas;
 • Pagarinātās dienas grupu līdz plkst.17.00;
 • Izglītojošas mācību ekskursijas;
 • Džimbas skoliņu;
 • Ārpusstundu nodarbības – jauno gidu skolu, teātri, mākslu, mūziku, sportu, keramikas pulciņu;
 • Izglītojošas un izklaidējošas nometnes;
 • Peldēšanas un slidošanas nodarbības;
 • Moderni aprīkotu sporta zāli;
 • Internātu, ēdināšanu x4 dienā;
 • Medicīnas personāla pakalpojumus;
 • Atbalsta personālu – logopēds, psihologs, sociālais pedagogs;
 • Masāžas;
 • Dabas vides estētikas nodarbības un silto smilšu terapiju;
 • Mūzikas terapijas nodarbības.
 • Cieceres pamatskola 2022./2023. m. g. uzsāk sešgadīgo bērnu apmācību ar pēctecības mērķi nodrošināt bērnu sagatavošanu skolai.

   Skolu vada direktore Vineta Vovere.

Kontaktinformācija

Tālr./fakss +37163881021
E-pasts cieceres.pamatskola@saldus.lv
Mājaslapa https://ciecere.saldus.lv/

Atslēgvārdi

Pamatskola, eko skola, rehabilitācija, pamatizglītības programma, pamatizglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma, speciālās pamatizglītības programmas (kodi 21015611, 21015811, 21015911) pēcpusdienā interešu izglītība, pastaigas, pasākumi, mācības, brīvais laiks, eko skola, āra nodarbības, projekti, mācību ekskursijas, rehabilitācija, vides estētiskās nodarbības, silto smilšu terapija, peldēšana, ārstnieciskā vingrošana, logopēdiskās nodarbības, ārstnieciskās masāžas, skolas ārsts, medmāsas, psihologs, skolotāja palīgs, izglītības programmas, atbalsta personāls, audzināšanas darbs, bibliotēka, tālākizglītība, izglītojošie materiāli, testi, karjeras pasākumi, meistarklases, meistarklase. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā

Galerija

Saistītie uzņēmumi