Izsludināts  2017.gada projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem "Iesaisties Kurzemē!"

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 2.februārim pieņem projektu pieteikumus projektu konkursa "Iesaisties Kurzemē!" trīs atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts".

Konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuri reģistrēti vai faktiski darbojas Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā. Viena projekta maksimālais finansējums ir līdz 1600 eiro. Projektu aktivitāšu īstenošanu var plānot no 01.03.2017. līdz 01.12.2017.

Informatīvais seminārs par konkursu notiks 16.janvārī plkst.11.45 Kuldīgas Mākslas nama 3.stāvā (1905.gada iela 6, Kuldīgā). Tā laikā tiks sniegta skaidrojošā informācija par konkursu un atbalstāmajām aktivitātēm, varēs uzzināt, kādi projekti īstenoti 2014-2016.gadu periodā.

Seminārā piedalīsies arī Jolanta Borīte, Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja, lai palīdzētu saprast, kāda veida aktivitātes īstenot darbības jomā "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100".